Условия на конкурса

Правила за провеждане на Конкурс Art Airport Challenge

(„Официални правила”)

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР

Възложител и организатор на Конкурс Art Airport Challenge (Конкурсът) е: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, ЕИК 148045472, летище Варна, гр. Варна.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е германо-българскa компания, която спечели концесия за управление на летище Варна и летище Бургас за 35 години. В съвместната компания Фрапорт притежава мажоритарен дял от 60%. Компанията управлява и развива двете морски летища – врати към българското Черноморие, предоставящи денонощно обслужване: летище Варна в североизточна, а летище Бургас – в югоизточна  България.  “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД се грижи за повишаване качеството на обслужване и цялостното изживяване на пътниците, обучението и повишаване квалификацията на служителите, обновяване на техниката, въвеждане на нови технологии, както и разширяване и модернизиране на инфраструктурата.

През 2016 година летище Варна и летище Бургас посрещнаха над 4.5 милиона пътници и повече от 35 000 полета на 100 български и чуждестранни авиокомпании, изпълняващи чартърни и редовни полети до повече от 140 дестинации в Европа, Азия и Африка. Във “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД във Варна и Бургас работят повече от 615 постоянни и 1150 сезонни служители.

 

Николай Божинов, SUNSHINERS | Художествен Консултант

 

Член на SUNSHINERS (Graffiti / Street Art колектив), основател на SUNSHINERS SHOWROOM - хибридно пространство, представящо автори, работещи в сферата на Graffiti / Street Art.

Разработва и консултира художествени проекти с редица частни и обществени поръчители в страната и чужбина.

 

Работи и живее във Варна, България.

 

 1. ТЕРИТОРИЯ

Конкурсът се провежда на територията на Република България и важи за утвърдени автори в сферата на Graffiti / Street Art. 

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

Конкурсът ще се проведе в периода от 07.12.2017 г. до 09.05.2018 г.

 1. ЦЕЛИ

Конкурсът се провежда с цел да насърчи художници работещи в сферата на Graffiti / Street Art, които живеят и творят на територията на България, като предлага възможност за реализиране на авторски проект, вдъхновен от новата визия на компанията – „Да оставим летището в сърцето на всеки пътник“.

Конкурсът предоставя една творческа платформа, където утвърдени автори биха могли да изложат свое авторско произведение в публичното пространство на летище Варна пред широка и разнообразна аудитория.  

Организаторите на Art Airport Challenge вярват, че с преобразяването на сградата*, територията на летището се сдобива със завършеното произведение на изкуството, което ще приобщи публики от различни култури  и възрастови групи.

Art Airport Challenge  е част от Новата Визия на Фрапорт България, която се стреми да отразява, комуникира и олицетворява универсалните ценности, мисия, визия и цели  на компанията.

Програмата на Конкурса е съобразена и изготвена с цел оптимизиране на връзки с обществеността. Всички събития търсят обратна връзка с широката и профилираната аудитория.

*Избраната сграда е проектирана 1972 г. и строена до 1977 година. Тя представлява двуетажна, масивна сграда изпълнена по смесен начин – монолитно и със сглобяеми стоманобетонови елементи. От северната страна е пристроена метална товарна рампа с навес над нея, като е той изпълнен от метална конструкция и е покрит с „лт” ламарина.(линк към страница документи на уеб страницата на Конкурса)

 

 1. УЧАСТНИЦИ

С цел оптимална реализация на проекта, организаторите отварят Конкурса към утвърдени автори в сферата на Graffiti / Street Art с установени практики в широко-форматни художествени проекти, работещи с дълготрайни и устойчиви материали, гарантиращи качествено изпълнение на творческото произведение.

 1. НАГРАДИ

 

5 награди по 1000 лв. –  хонорар за изготвяне на визуално предложение от излъчените 5 автори

 

1 от 1000 лв. – награда „Гласът на публиката“, хонорар за изготвяне на визуално предложение

 

1 награда от 8500 лв.  –  хонорар за изпълнение на проекта финалист (сумата включва разходи по настаняване и пътни)

 

 1. ЖУРИ

 

Журито на Art Airport Challenge включва следните представители: а именно: Представители на ръководството на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД - членовете на Управителния съвет на дружеството, директор на летище Варна и директор на летище Бургас; Десислава Станева, Куратор в сферата на Graffiti Street Art и Ирина Томова – Erka, Aвтор в сферата на Graffiti Street Art.

 

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Управителен съвет на дружеството – негови членове са Главен изпълнителен директор, Главен финансов директор и Главен директор по координацията; Директор на летище Варна и Директор на летище Бургас.

 

Десислава Станева

Куратор в сферата на Graffiti Street Art

 

Основател на WUWEC FESTIVAL, съосновател е на онлайн списанието за градско изкуство и музика Bizzarre, координатор и проект мениджър в центъра за артистични развития Metric Market в Барселона.

Разработва и консултира проекти за изкуство в градска среда, работейки между Испания, Франция и Португалия. Реализира и провежда редица събития с автори като Anthony Lister, Dan Kitchener, Btoy, Gleo, Zed1, Insane51, Zosen, Saddo, Sepe, Dourone, Bosoletti, Art is Trash и други.

Работи и живее в Барселона, Испания.

 

Ирина Томова - Erka

Aвтор, Graffiti Street Art

 

Ирина Томова изучава живопис във ВТУ, Факултет Изобразително Изкуство от 2000 година до 2005 година, където се офoрмят едни от първите художествени колективи работещи в сферата на Graffiti / Street Art в България. Тя е сред първите жени, активни на сцената на този вид творчество и реализира свои произведения в страната и чужбина. Част е от официалните членове на артистичен колектив с името NTN (End to End), в който работи съвместно с Nasimo, Ndoe, Porn, Zero, Ghost и други.

Към момента работи като Художествен директор в една от най-значимите рекламни агенции в София.

 1. ОПИСАНИЕ НА КОНКУРСА

Art Airport Challenge преминава в няколко етапа.

8.1.Условия за участие – Етап №1

Етап №1:

В периода 7 - 22 декември, авторите участници подават своя кандидатура, според която ще бъдат оценявани. Кандидатурата трябва да съдържа портфолио с цифрови изображения на реализирани техни произведения и кратка творческа биография.

   1. Снимков материал:

Минимум 5 изображения (представящи различни техни произведения) в цифров формат *.png с размер 1366 х 768 px. на реализирани произведения през последните 5 години (2012 – 2017 г.)  

Всяки файл трябва да е озаглавен в следният формат: Номер_ИмеАвтор_ЗаглавиеТворба_ГодинаНаСъздаване

(пример: 01_Иванов_Заглавие_2012, 02_Иванов_Заглавие 2_2013, и т.н.)

   1. Творческа биография:

Кратък свободен текст даващ информация за творческото развитие на автора.

Една страница *.pdf формат, озаглавена: _ИмеАвтор (пример: _Иванов)

   1. Жури и оценяване

В периода между 22 декември и 14 януари, журито разглежда представителна папка на всеки участник, която съдържа минимум 5 изображения на произведения, създадени в рамките на 2012 г. и 2017 г., съпътствани с кратка биография на авторите или творческите екипи. Всеки член от журито гласува, като сформира своята оценка според обявените критерии. Излъчват се пет автори събрали най-голям брой точки, като те биват поканени да изготвят авторски проект за изрисуване на стените на една от сградите намираща се на територията на летище Варна. Ще бъде излъчена награда „Гласът на публиката“ чрез гласуване през интернет страницата на Конкурса.

   1. Критериите за оценяване – Етап №1:

В Етап №1, критериите за оценка на портфолио са следните:

 

 • СНИМКОВ МАТЕРИАЛ – предходни реализирани проекти, теми на работа, технически умения, едромащабни реализации;
 • ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ – национални и международни участия в събития, поощрения в сферата на изкуствата, организационни практики, библиография и други;
 • АВТОРСКИ ПОЧЕРК – стилова  идентичност.

 

Всеки критерий получава оценка (от 1 до 5) основани на:

1 – Несъответстващ за формата

2 – Съответстващ

3 – Добър

4 – Много добър

5 – Отличен

   1. Анонсиране на избраните 5+ автори

На 15 януари, 2017 г. ще бъдат обявени селектираните 5 автори и „Изборът на публиката“  чрез гласуване в интернет страницата на Конкурса.

   1. Всеки един от петте автора избрани да изготвят проект във втория етап от     Конкурса ще бъде възнаграден от организаторите с хонорар от 1000 лева за изготвяне на визуално предложение .
   2. Авторски права – Етап №1

С изпращане на необходимите документи под Етап №1, всички поканени автори се съгласяват с условията на Конкурса, както и с публикуването на техните имена и снимков материал от предоставеното портфолио. „Използването” на тези материали от страна на организаторите ще се състои единствено с некомерсиална цел, като се упоменава името на Автора и включва следните права: показване на произведенията или части от тях върху всякакви електронни носители на данни или електронни медии, уебсайтове, социални мрежи; всякакъв вид електронно публично разпространение; разпространение на тези медийни продукти сред неограничен брой лица, както и предоставяне на тези материали на частни и обществени медии, само и единствено с цел популяризиране на Конкурса и творчеството на участниците.

Трети лица нямат никакви права върху визуалните материали. Трети лица могат да разпространяват медийни продукти, представящи визуалните материали единствено след предварително писмено съгласие от страна на Автора и „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

  1. Условия за участие – Етап №2

В периода 16 януари и 12 февруари, избраните 5 автори подават своята кандидатура, която съдържа тяхно визуално предложение, изготвено специално за площта предоставена от летище Варна; концепция на предложената идея; предпочитаните видове и количества материали за изпълнение.

   1. Жури и оценяване - Етап №2

Вторият етап в периода между 12 - 27 февруари има за цел да излъчи един от избраните пет проекта за финалист. Всеки член на журито присъства лично в рамките на един работен ден, в който представя и обсъжда своята оценка. Авторът събрал най-голям брой точки получава право да реализира проекта си, парична награда, необходимите материали за изпълнение на заданието, техническо съдействие, както и сума за настаняване и покриване на пътните разходи.

За участие във втори етап е задължително всеки от участниците да попълни декларация за предоставянето на авторските права, съгласно условията на Конкурса.

   1. Критериите за оценяване – Етап №2:

В Етап №2, критериите за оценка на портфолиата са следните:

 

 • ТЕМАТИКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО – послание и смислова интерпретация на предложения проект;*
 • СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА – цветови подход, взаимовръзки с морфологията на сградата, работа с обема на зданието, осмисляне на визуалната среда, сгради, строителни конструкции, паркови / тревни площи, пътни ленти;
 • АВТОРСКИ ПОЧЕРК – стилова идентичност;
 • ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ – въздействащо използване и съчетаване на материали, техники и обеми, умения на кандидата при работа с пространствено обособена насоченост, мащаб, пропорции, визуално въздействие. 

 

Всеки критерий получава оценка (от 1 до 5) основани на:

 1 - Под очакваниятa

 2 - Отговаря на очакванията с някои забележки

 3 - Отговаря на очакванията

 4 - Напълно отговаря на очакванията

 5 - Надминава очакванията

*Организаторите на Конкурс Art Airport Challenge, заявяват, че произведения съдържащи рекламни или нецензурни изображения, подбуждащи расови предразсъдъци, изобразяващи политически убеждения и всякакви форми на дискриминация, няма да бъдат разглеждани и оценявани. 

   1. Авторски права – Етап №2

Всички идейни проекти трябва да бъдат специално и единствено създадени от участниците за целите на Конкурса. Всички представени художествени оформления са интелектуална собственост на техните Автори по Закона за авторско право. Участниците в Конкурса поемат отговорност в случай, че трети лица проявят претенции за авторски права относно изпратените проекто-предложения.

 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, като поръчващ изготвянето на проекта по  този Конкурс, придобива изключително прехвърлимо право за използване на произведенията на селектираните 5 автори, без ограничения във времето по Закона за авторското право, срещу което Авторите ще получат възнаграждение, съставляващо наградата за участие в този Конкурс. Използването на произведенията, като се упоменава името на Автора, включва следните права: възпроизвеждане, разпространение и показване на произведенията или части от тях върху всякакви носители на данни или медия, цифрови или аналогови: каталози, проспекти, телевизионни екрани, прожекционни екрани, всякакви други промоционални материали, както и в печатни и електронни медии, уебсайтове, социални мрежи; всякакъв вид публично разпространение; разпространение на тези медийни продукти сред неограничен брой лица. Трети лица нямат никакви права върху произведенията/постпродуктите. Трети лица могат да разпространяват медийни продукти представящи произведенията/рисунките единствено след предварително писмено съгласие от страна на Автора и „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Поръчващият има право да използва произведението без разрешение на Автора за целта, за която то е било поръчано.

   1. Публично представяне ИЗЛОЖБА 5+

 

Официалното откриване на Изложба „5+“ ще се състои на 7 март, 2018 г. в Терминал 2 на летище Варна. Удостоени с награди ще бъдат селектираните 5 авторски проекта, награда на публиката и финалистът.

 

   1. Награда – Етап №2

Победителят от втория етап на Конкурса ще бъде възнаграден от организаторите с хонорар от 8 500 лева за изпълнение на проекта финалист (сумата включва разходи по настаняване и пътни).

9.0 ПРОГРАМА

 

Подробно разписание на Конкурс Art Airport Challenge:

 

04.12.2017

Анонсиране на Конкурс Art Airport Challenge

 

22.12.2017

Краен срок за подаване на кандидатура (Етап №1)

 

15.01.2018

Обявяване на селектираните 5 автора и избора на публиката 

 

12.02.2018

Краен срок за подаване на визуални предложения (Етап №2)

 

13-28.02.2018

Журиране на проекти от Етап №2

 

07.03.2018

Откриване на изложба „5+“ и награждаване

 

06.04.-30.04.2018

Период за реализация на проекта финалист

 

09.05.2018

Официално откриване на стенопис на тема “Оставаме летището в сърцето на всеки пътник“ по време на честване на 70-тата годишнина на Летище Варна

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА
  1. Официалните правила се публикуват преди началото на Конкурса и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на www.artairportchallenge.com.

 

  1. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.artairportchallenge.com.

 

  1. С участието си в Конкурса участниците приемат тези Официални правила и се съгласяват да спазват определените в тях условия.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ
  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСЪТ

Организаторът има право да прекрати Конкурса по всяко време, като публикува надлежно съобщение на www.artairportchallenge.com.

  1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ

 

   1. Конкурсът и настоящите Официални правила се подчиняват на приложимото българско законодателство.

 

   1. Спорове между Организатора и участници в Конкурсът се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния български съд.