GLOW

Николай Петров - GLOW работи и живее в София. Началото на творческите му търсения се поставят в далечната 2002г. запленен от заливащата тогава - Graffiti вълна. След годините на обучение спектъра на художествените му търсения се разширява, което спомага за синтезирането на неговия авторски почерк. Организира и реализира едни от първите едромащабни стенописи в България.

03_GLOW_SAGE_2017
©GLOW  -  SAGE, 2017
05_GLOW_SAGE_2017
©GLOW  -  SAGE, 2017
06_GLOW_MYTILUS_2017
©GLOW  -  MYTILUS, 2017
07_GLOW_LAVENDERandROSEHIPS_2017
©GLOW  -  LAVENDER and ROSEHIPS, 2017
08_GLOW_SITA_2017
©GLOW  -  SITA, 2017
09_GLOW_DAYDREAM_2017
©GLOW  -  DAYDREAM, 2017