JahOne

Йоан Ценков -  JahOne използва активно аерозолни флакони за
себеизразяване, а стената превръща в негово платно. От 2010 година до сега той работи по множество събития и проекти като организатор, съорганизатор, художествен консултант и участник. Има участия в значими международни формати насочени към Graffiti / Street Art. Основател на фондация VISIONARY, с основен фокус развитие на съвременното визуално изкуство в публична среда.

01_JahOne_Women'sEquality_2017
©JahOne  -  Women's Equality, 2017
04_JahOne_SacredRose_2017
©JahOne  -  Sacred Rose, 2017
05_JahOne_FreeAtLast_2017
©JahOne  -  Free At Last, 2017
06_JahOne_LYUBOV_2017
©JahOne  -  LYUBOV, 2017
07_JahOne_Affection_2017
©JahOne  -  Affection, 2017
08_JahOne_Serenity_2017
©JahOne  -  Serenity, 2017