RATE&KOTK

RATE&KOTK са от Добрич, те работят в сферата на Graffiti от 2003г. Техният разпознаваем стил съчетава абстракция и 3D в разнообразни композиционни и цветови решения. RATE&KOTK имат множество участия на национални и международни събития. 

05_RATE_KEEPEROFTHESPARK_2017-01
©RATE  -  KEEPER OF THE SPARK, 2017
10_RATE_GRAFFITISOULS_2017-01
©RATE  -  GRAFFITI SOULS, 2017
02_KOTK_FishingOfStyles_2016-01
©KOTK  -  Fishing Of Styles, 2016
04_KOTK_PLASTICDESTRUCTION_2017-01
©KOTK  -  PLASTIC DESTRUCTION, 2017
07_RATE-KOTK_ELECTRICBOOGIE_2013-01
©RATE&KOTK  -  ELECTRIC BOOGIE, 2013