STERN

Димитър Механджийски STERN работи и живее в Пловдив. Припознава себе си в Graffiti / Street Art вълната в началото на милениума. Произведенията на  STERN се отличават с особена чувственост сред авторите от неговата генерация.  Съосновател на PYROTECHNIX CREW.

08.STERN&DARK | PYROTECHNIX CREW
©STERN&DARK | PYROTECHNIX CREW, 2017
02._STERN
©STERN&DARK | PYROTECHNIX CREW, 2015
12.STERN
©STERN, 2017
06_STERN
©STERN , 2014
13.STERN
©STERN, 2017